Advent - hudby čas

14.01.2019 16:16

Pěvecký sbor Mirtilli zahájil letošní předvánoční „koncertní maraton“ první adventní neděli (2. prosince) vystoupením v rámci slavnostího rozsvícení vánočního stromu na královéhradeckém Masarykově náměstí.

V úterý 11. prosince sboristky dopoledne zavítaly do MŠ Slavíčkova. Vedle skladeb ze svého repertoáru si naše děvčata společně s dětmi zazpívala známé lidové koledy. V podvečer se sbor opět představil návštěvníkům tradičních vánočních trhů na Masarykově náměstí. Svým téměř hodinovým vystoupením pomohly Mirtillky dotvořit tu pravou předsváteční atmosféru.

Školní pěvecký sbor rád přijal rovněž pozvání do Dětského denního rehabilitačního stacionáře, kde 17. prosince dětem i jejich rodičům zazpíval několik písní ze svého vánočního repertoáru.

Ve středu 19. prosince následoval již tradiční společný koncert se spřáteleným smíšeným sborem Orlice z Kostelce nad Orlicí v prostorách hradeckého evangelického kostela. V první části programu oba sbory předvedly několik skladeb ze svých kmenových repertoárů, které doplnilo sólové vystoupení houslistky Karolíny Tošovské. Druhá polovina koncertu se nesla výhradně v duchu českých i zahraničních koled a vánočních písní. Celý koncert pak završil společný zpěv všech účinkujících.

Předvánoční kulturní akce školy jako každoročně završila Vánoční akademie, která se uskutečnila 20. prosince v zaplněném Velkém sále Adalbertina. Svá hudební a dramatická vystoupení zde předvedli žáci všech čtyř tříd denního studia oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. I letos výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje do Mateřské školy speciální – Slunečnice v Hradci Králové.