Advent - hudby čas

16.12.2013 10:42

K vánočním svátkům neodmyslitelně patří nejen koledy, ale i tematicky laděné písně a hudba obecně. Provází nás předvánočním shonem a nákupy, dokresluje štědrovečerní atmosféru. Advent je také synonymem nesčetného množství koncertů a hudebních vystoupení. Na několika kulturních akcích se na sklonku tohoto roku aktivně podílejí i studenti královéhradecké Obchodní akademie, Střední pedagogické školy, VOŠ cestovního ruchu a Jazykové školy s právem SJZ, s. r. o.

Školní pěvecký sbor Mirtilli, který pod vedením Mgr. Tomáše Borůvky vznikl v roce 2012, zahájil koncertní „šňůru“ 4. prosince v Kostele J. A. Komenského v Kostelci nad Orlicí společným vystoupením s tamním sborem Orlice. V první části koncertu oba sbory předvedly několik skladeb ze svých kmenových repertoárů, po nichž následovala sólová pěvecká vystoupení našich studentek Marie Vahalové a Šárky Pádrové. Druhá polovina koncertu se již nesla výhradně v duchu koled a vánočních písní českých i zahraničních. Úspěšná spolupráce obou uvedených pěveckých těles pokračovala 16. prosince večerním koncertem v hradeckém Sboru kněze Ambrože.

10. prosince dopoledne zavítal již poněkolikáté sbor Mirtilli se svým vystoupením také mezi děti v královéhradecké MŠ Slunečnice na Slezském Předměstí. Jejich úsměvy a radost jsou pro sboristky vždy velkou odměnou a zároveň motivací k další práci.

12. prosince podpořily svým dopoledním zpěvem před Dětskou klinikou královéhradecké Fakultní nemocnice studentky 2.D (obor předškolní a mimoškolní pedagogika) sbírku, jejíž výtěžek byl určen k zakoupení speciální čističky vzduchu pro zmíněnou kliniku. Ve stejný den navštívily v odpoledních hodinách členky sboru Mirtilly seniory v Domově důchodců na Novém Hradci Králové. Kromě téměř hodinového hudebního vystoupení je zpěvačky potěšily i drobnými dárečky, které připravily společně se svými spolužáky a vedením školy.

Předvánoční kulturní akce školy završila již tradiční Vánoční akademie, která se uskutečnila ve středu 18. prosince v sále Muzea východních Čech v Hradci Králové. Vedle školního pěveckého sboru zde vystoupili i ostatní studenti oboru předškolní a mimoškolní pedagogika s nejrůznějšími hudebními, tanečními či dramatickými čísly.