Vedení sboru

Mgr. Tomáš Borůvka

umělecký vedoucí, sbormistr


Od dětství se věnoval hře na klavír, později přibyly keyboard a varhany. Během studia na královéhradeckém Gymnáziu Boženy Němcové se stal zpěvákem a klavíristou tamního pěveckého sboru Gybon, v němž získal mnoho cenných zkušeností. Jeho kroky dále směřovaly na Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, kde vystudoval učitelství hudební výchovy a ruského jazyka pro střední školy.

V době vysokoškolských studií byl stálým či příležitostným členem řady vokálních těles a uskupení (např. Smíšený sbor Univerzity Hradec Králové, vokální soubor Cum Ardore). Sborovému zpěvu se aktivně věnuje i nadále. Několikrát rovněž zasedl v porotách pěveckých soutěží (Hradecký slavík, Praskačský zpěváček), jako lektor sólového zpěvu se účastnil Letních táborů Hudební mládeže ČR.

V letech 2010-2012 vyučoval hudebně výchovné předměty na Gymnáziu a SOŠPg v Nové Pace, kde byl zároveň asistentem sbormistryně a korepetitorem dívčího sboru Amabile. Vyučoval také hru na keyboard v hradecké ZUŠ Střezina (2010-2013). Od roku 2012 pedagogicky působí na Obchodní akademii, SPgŠ, VOŠ cestovního ruchu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., v Hradci Králové, kde ve stejném roce založil pěvecký sbor Mirtilli.